Beskrivning

Vi har för närvarande inte någon Alpaha-kurs planerad men om du är intresserad så kan du kontakta vår pastor Johan Bäckrud, tfn 072-333 19 74 eller på e-post Johan.Backrud@pingst.se