Gudstjänster

 Nästan varje söndag kl. 10.30 firas gudstjänst i Pingstkyrkan, förutom sommarmånaderna då vi samlas kl 18.00. På förstasidan här på hemsidan finns närmaste veckornas olika samlingar.

Första söndagen i månaden firas församlingssöndag med nattvard.

Tredje söndagen i månaden är det missionssöndag då den yttre missionen står i centrum.

 Bönesamlingar

 Varje söndag som det är gudstjänst kl 10.30 samlas vi kl 09.30 till bön inför gudstjänsten.

Varje onsdag, utom på sommaren, i Pingstkyrkan kl. 18.30 är det samling i kyrkan, fördjupning i söndagens predikan och bön.