Estland

I staden Orissaare på Ösel är vi med och ger stöd till en församling som tillhör den Estniska pingströrelsen. Vi har varit med i arbetet för inköp av den nya Kyrkan, som invigdes 1991. Vi har också förmedlat kläder och andra förnödenheter under åren. Vi har också vänförsamlingsutbyte med Orissaare. Ösel är ett landskap som i många stycken liknar Gotlands.

Länk till Estniska pingströrelsen:http://www.eknk.ee 


Länk till Operation World Estland