GDPR - Policy för behandling av personuppgifter 

Vi vill informera om att den 25 maj trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring och Pingstförsamlingen Visby värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. 

Denna policy omfattar Pingstförsamlingen Visby med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är Pingstförsamlingen Visby, Jungfrustig 1, 621 38  VISBY eller e-post pingstkyrkan@visbypingst.se

Kontaktperson är Ingrid Gothäll, tfn 0739-222 115, i frågor om behandling av dina personuppgifter.

Pingstförsamlingen Visby värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

"Artikel 9 d) Användandet utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening som har ett religiöst syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådan förenings medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av föreningens ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför föreningen utan den registrerades samtycke" 

Pingstförsamlingen Visby kommer att behandla personuppgifter såsom namn och ev adress, som registreras i samband med att du interagerar med oss på olika sätt, t ex genom att vara medlem, att anmäla dig till ett läger eller kurs hos oss. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med den information och de tjänster som du begärt samt för uppföljning.

Om du inte önskar få medlemsutskick från oss kan du när som helst kontakta oss på e-post pingstkyrkan@visbypingst.se och begära att vi stoppar utskicken. 

Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att ex. i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta. Då är det namn, medlemsdatum, dopdatum och datum då medlemsskapet upphör, som arkiveras. 

I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, ex. försäkringar, pensioner, biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet. 

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas eller blockeras.

Visby 2018-05-25