Bangladesh

I Bangladesh stöder Visby Pingstförsamling bibelskolan ”Kristna Lärjungacentret” (CDC) i Dacca.

CDC grundades 1963 av Biswanath Chowdhuri.

Biswanath var en indisk brahmin och vetenskapsman som genom en olyckshändelse i arbetet blev förlamad. På sjukhuset kom han att läsa ett Gideonittestamente varigenom han fann ett nytt liv i tron på Jesus. Denna nya livsinriktning gjorde att han startade det "Kristna Lärjungacentret" i Dacca. Biswanath avled 2011 och CDC leds nu av hans hustru Vijaya Chowdhuri.

I dag bedriver man kurser för människors olika behov bl.a:

   Alfabetiseringskurser för vuxna i 15 olika centra.

   Slumskolor för barn på 16 olika platser   

   Grundläggande hälsa och första hjälpen

   Kvinnors och barns hälsa

   Kristen Etik

   Kristet lärjungaskap

   Sömnad och knyppling

   Tillverkning av tvål och ljus

   Matlagning och bakning 

Dessutom driver man Ledarskapskurser samt har dagliga radioutsändningar. 

Skolan tar gärna emot kvinnliga elever. Det är endast via kvinnor de kan få kontakt med kvinnorna i de olika byarna.

Länk till Operation World Bangladesh