Mötesplanering tom vecka 49

V 37 Jouräldste: Britt-Mari Tammergård 070-2669490 

Torsdag 13/9 14.00 Dagledigsamling, RPG

Fredag 14/9 14.30 Andakt Roma äldreboende

Söndag 16/9 9.30 Bön kl 10.30 Gudstjänst, Raimo Barck, Missionsinsamling, Söndagsskolan, fika

kl 12.30 Ny i stan - träff för studenter och nyinflyttade, lunch

V 38 Jouräldste: Inge Bäckström 070-8603201

Tisdag 18/9 18.00 Äldste

Onsdag 19/9 15.00 Andakt, Pjäsen

Kl 17.00-20.00 Volontärkväll på Gåvan, Fika

Lördag 22/9 Gemenskapsdag på Snäckan Klintehamn. Tema: Tillsammans

Kostnad 100 kr, under 18 år och studenter gratis. Anmälan senast 16/9 till Johan eller på lista i

kyrkans foajé.

10.00 Medhavd fikakorg 

10.30 Gudstjänst med nattvard, Johan Bäckrud

12.30 Lunch, Kubb, Minigolf mm.

15.00 Bibelstudie kaffe och samtal, Johan Bäckrud

16.30 Knytkalas med tacotema (Efter anmälan kontaktas du om vad du ska bidra med)

17.30 Städning

18.00 Bön och lovsång

Söndag 23/9 9.30 Bön, kl 10.30 Gudstjänst, Johan Bäckrud, Söndagsskolan, fika

V 39 Jouräldste: Raimo Barck 070-6937739

Tisdag 25/9 18.45 Styrelse

Onsdag 26/9 18.30 Bibel & Bön

Torsdag 27/9 14.00 Dagledigsamling, RPG

17.00 Styrelse med Gåvan

Lördag 29/9 9.30-11.30 Föräldrakurs, Jonas & Gun Andreasson, anmälan

18.00 Konsert med Hasse Hallström, Ingamay Hörnberg & Lennart Sjöholm för Läkarmissionen. Fika

Söndag 30/9 9.30 Bön. 10.30 Gudstjänst & Församlingsmöte, Johan Bäckrud, Söndagsskolan

11.30 Fika

12.00 Förhandlingar

17.00 Forum Gotlands Kristna råd i Väte missionskyrka

Konsert med Hasse Hallström, Ingamay Hörnberg & Lennart Sjöholm för Läkarmissionen. Fika. Årsmöte Gotlands Kristna Råd

V 40 Jouräldste: Gun Andreasson 073-0484161

Onsdag 3/10 18.30 Bibel & Bön

Fredag 5/10 18.30-20.30 Bönkväll, Sverigebönen

Söndag 7/10 9.30 Bön

10.30 Gudstjänst, Johan Bäckrud, Nattvard, Söndagsskolan, fika

V 41 Jouräldste: Britt-Mari Tammergård 070-2669490

Tisdag 9/10 18.00 Äldste

Onsdag 10/10 18.30 Bibel & Bön

Torsdag 11/10 14.00 Dagledigsamling, RPG

Söndag 14/10 9.30 Bön 10.30 Gudstjänst, Johan Bäckrud, Söndagsskolan, fika

V 42 Jouräldste: Inge Bäckström 070-8603201

Tisdag 16/10 18.45 Styrelse

Onsdag 17/10 15.00 Andakt, Pjäsen

18.30 Bibel & Bön

Fredag 19/10 14.30 Andakt Roma äldreboende

Lördag 20/10 9.30-11.30 Föräldrakurs, Jonas & Gun Andreasson, anmälan

Söndag 21/10 9.30 Bön

10.30 Gudstjänst, Johan Bäckrud, Missionsinsamling, Söndagsskolan, fika

V 43 Jouräldste: Raimo Barck 070-6937739

Onsdag 24/10 18.30 Bibel & Bön

Torsdag 25/10 14.00 Dagledigsamling, RPG

Lördag 27/10 9-13.00 Arbetsdag i Pingstkyrkan

Söndag 28/10 9.30 Bön 10.30 Gudstjänst, Jan Olander, Söndagsskolan, fika

V 44 Jouräldste: Gun Andreasson 073-0484161

Söndag 4/11 9.30 Bön 10.30 Gudstjänst, Johan Bäckrud, Nattvard, Söndagsskolan

V 45 Jouräldste: Britt-Mari Tammergård 070-2669490 (10/11 Pingst ledare i Västerås)

Tisdag 6/11 18.00 Äldste

Onsdag 7/11 18.30 Bibel & Bön

Torsdag 8/11 14.00 Dagledigsamling, RPG

Söndag 11/11 9.30 Bön 10.30 Gudstjänst, Söndagsskolan, fika

V 46 Jouräldste: Inge Bäckström 070-8603201 

Tisdag 13/11 18.45 Styrelse

Onsdag 14/11 15.00 Andakt, Pjäsen

18.30 Bibel & Bön

Fredag 16/11 18.30-20.30 Bönkväll, Sverigebönen

Söndag 18/11 9.30 Bön, 10.30 Gudstjänst & Församlingsmöte Johan Bäckrud, Missionsinsamling, Söndagsskolan, fika

11.30 Fika

12.00 Förhandlingar

V 47 Jouräldste: Raimo Barck 070-6937739

Tisdag 20/11 18.30 Bibel & Bön

Onsdag 21/11 18.00 Äldste

Torsdag 22/11 14.00 Dagledigsamling, RPG

Fredag 23/11 14.30 Andakt Roma äldreboende

Lördag 24/11 9.30-11.30 Föräldrakurs, Jonas & Gun Andreasson, anmälan

Söndag 25/11 9.30 Bön  10.30 Gudstjänst, Johan Bäckrud, Nattvard, Söndagsskolan, fika

V 48 Jouräldste: Gun Andreasson 073-0484161

Onsdag 18.30 Bibel & Bön

Fredag-Söndag Jubelumshelg, Pingstörsamlingen 90 år & Pingstkyrkan 30 år

Fredag 30/11 Övningskväll för Smyrna Brass och Reunionkören, (Smyrnasångarna, Smyrna Gospel, Mixtetten mfl.) under ledning av Åke Lindh

Lördag 1/12 15.00 Mingel och fika

17.00 Välkomstsamling

18.00 Jubileumsmåltid, gemenskap, minnen och församlingen idag. Andakt

Söndag 2/12 10.30 Jubileumsgudstjänst, Stanley Karlman, Johan Bäckrud, sång och musik. Servering

V 49 Jouräldste: Britt-Mari Tammergård 070-2669490

Onsdag 5/12 18.30 Bibel & Bön

Torsdag 6/12 14.00 Dagledigsamling, RPG

Söndag 9/12 2 Advent, 9.30 Bön  

10.30 Familjegudstjänst, Johan Bäckrud, Söndagsskolans julavslutning, fika