Hemgrupper

Hemgrupper träffas tillsammans i hemmet någon eller några gånger i månaden.
Vill du vara med i någon grupp, kontakta Anna Englund