Vår pastor Johan Bäckrud

Det är med stor förväntan som jag välkomnar denna höst. Det är inte så att det är höst än, men under de månader som är framför så kommer sommaren gå från en verklighet till ett förhoppningsvis gott minne. 

Denna sommar har varit god på många sätt för församlingen. Bl.a. så kan du läsa en rapport från ett av teamen som var med och tjänat i Turistkyrkan i somras. Vi har också haft Gotlands Konferensen på Snäckan som också var av hög kvalité och en viktig andlig mötesplats för Gotland framför allt för oss frikyrkliga. Det är roligt att göra saker tillsammans i Guds Rike. Vi har också haft goda gudstjänster och många möten med turister och sommargotlänningar som besökt vår kyrka. Det är en nåd att få bo på denna ön, extra mycket på sommaren. 

Det som vi varit med om i sommar är erfarenheter och minnen som också kan kan vara med och påverka vår framtid till det bättre. Samtidigt så vill vi i ödmjukhet gå vidare i höst med orden från Fil 3:12ff. om att Gud har så mycket mer att ge. 

Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men

jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.

Framtiden?

När människor kommer nya till i en gemenskap så påverkar det oss alla som har varit med ett tag. Nya personer kommer på gudstjänsterna och vi är med och hjälper människor in i nya gemenskaper med oss. 

För den hemgruppen som bl.a. jag är med i, så har det inneburit att vi delat upp gruppen efter de behov som har uppstått. Vi var många redan innan och nu möts några av dem i Hemguppen med några nya, till samlingar varje vecka för att arbeta med grunderna i kristen tro. Vi övriga fortsätter att träffas varje vecka på liknande sätt som vi gjort tidigare, dessutom ser vi redan att det har tillkommit någon ny. 

Vi har sagt att vi får se vad som sker framöver, Anden får leda.

Just nu står vi som församling i Ny i stan-samlingar. Vad det får för ”frukt” vet vi inte. Det vi vet är att vi alla får möta människor som kommer till vår församlingsgemenskap med stor tacksamhet till Gud. Gud sänder i sin nåd medmänniskor i vår väg på olika sätt. Låt oss hjälpas åt som församling att ta emot dem som syskon. 

Lördag och söndag den 16-17 september möts vi på Snäckan, Klintehamn för att ha Gemenskapshelg. Ni som varit med tidigare känner igen upplägget. Det finns möjlighet att vara med på lördagskvällen och dela gemenskap, tacoknytkalas och Bön & lovsångsgudstjänst. De som önskar sover över till självkostnadspris. Söndagen är huvuddagen med gudstjänst, nattvard, samlingar för barn, bibelstudie, samtal, gemensam mat och gemenskap. Passande för i år är att vi har temat: Församling. 

Följ med och var med och dela gemenskapen tillsammans.

Under v 38 gör vi som förra året och vandrar runt Visby stadsmur tillsammans med Sverigebönen. Det är flera församlingar som kommer att vara med när vi ber för vår stad och vår ö. Se programmet om hur tankarna går måndag till fredag denna vecka. 

Så tänkte jag hoppa fram några veckor till 4-5 november. Då kommer vi ha konsert och gudstjänst med medlemmar från bl.a. Mixtetten och andra numera nerlagda konstellationer. Åke Lindh m.fl. kommer vara med och sjunga. Kom med och lyssna och ta med vänner, det kommer blir riktigt bra.  

Låt oss som Paulus sträcka oss mot det som ligger framför med en stor portion förväntan och mycket bön.  

Johan Bäckrud