Vår pastor Johan Bäckrud

Efter en lång och innehållsrik sommar, så är vi ännu en gång inne i en tid med lite kortare dagar. Det är väldigt olika hur vi har klarat av sommarens värme. Många har lidit och en del har njutit. Det vi funderar på allesammans är vad som sker på vår jord? Den varmaste sommaren på minst 260 år i Sverige har meddelats från SMHI. För många av oss, så gnager tankar på om hur vår natur egentligen mår. Vi behöver alla vara försiktiga med skapelsen och be för att både vi och beslutsfattare tar bra beslut när den påverkas. 

I sommar har vi som vanligt haft Gotlandskonferensen, Turistkyrkan och Kvällsgudstjänster. Det har varit väldigt välsignat och fungerat väl i sommar också. Hoppas du har varit med och tagit del av välsignelserna det givit. 

Det är val 9 september, och något om detta hittar du också i detta blad. Här behöver vi som kristna vara med och rösta efter vad du tror är enligt Guds vilja hur du ska lägga din röst. Men också vara med i bön för vårt land och vår politiker.

Vi har som församling en höst med bl.a. gemenskapsdag på Snäckan, konsert med duktiga sångare från Läkarmissionen och Jubileum under första advent. Utöver detta händer mycket mer som du kan se i programbladet.  

Paulus skriver om att det är just vi tillsammans som ska förstå, att som kristen så är man inte stark ensam. Ta med dessa ord ur Ef 3:

…tillsammans med de alla heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek…

Guds rika välsignelse

Johan Bäckrud