RPG

 
 

Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.
 Vårens start är torsd 18 jan 2018

 

Programmen skiftar, allt från sång och musik till intressanta föreläsare.
Ansvarig Jan Olander och Vera Limslätt.
(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.)