RPG

 
 Varannan torsdag under vår och höst, udda veckor,  kl. 14.00 ordnas program för RPG och daglediga.

 Vårens start är torsd 18 jan 2018

 Ansvarig Jan Olander, 070-458 45 27, Inga Nilsson 0498  506 13 och Vera Limslätt 0498 - 287 122

(RPG= Riksförbundet pensionärsgemenskap.)

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi representerade i regionens pensionärsråd.

Mer information på www.rpg.org.se

Program våren 2018

Jan:
18:e  Gamla seder och bruk på Gotland - Ing-Marie Tellström visar  film.
 
Febr:
1:a  Musikframträdande med Erik Ell
 
15:e Trubadur Börge Ring
 
Mars:
1:a  Gamla vykort berättar -  Calle Brobäck föreläser och visar bilder
 
15:e  Anders Lindström föreläser. Lotteri
 
29:e  Tågen på Gotland - Staffan Beijer föreläser
 
April:
12:e  Ambulanssjukvården på Gotland - Cilla Gustafsson berättar och visar bilder
 
26:e  Bilder från Madeira. Jan Olander, Ingrid o Roland Gothäll. Lotteri.
 
Maj:
9:e  Från kaffebröd till praliner - Thomas Wallin föreläser
 
24:e  Utflykt